Projektuoja visuomeninius, gyvenamuosius
              ir gamybinius pastatus. Atlieka teritorijų
              planavimo projektus, statinių projektų vykdymo
              priežiūrą, konsultuoja užsakovus.